pokerskola

Poker

Floppens betydelse

Ditt agerande i andra satsningsrundan ska utgå hur väl floppen passar ihop med dina startkort. Passar inte floppen dig, bör du överväga att att lägga dig; "Fit or fold" som det amerikanska uttrycket heter. Naturligtvis får du ta hänsyn till omgivande faktorer, men ju fler som stannar kvar i potten desto större risk att någon annan har en hand som passar bättre ihop med floppen än vad din gör.
Om du däremot har gått med i floppen och du bedömer att du har den bästa handen t.ex. ett överpar, toppar, tvåpar eller triss. Det kan driva ut de som annars kunde stanna kvar och chansa på att få flush eller färg.