pokerskola

Poker

Kardinalregeln.
Relationen mellan kortodds och pottodds.

När du har en hand som kräver förbättring för att ha god chans att vinna potten så är en kardinalregel i texas hold´em att om pottoddsen är lika med eller bättre än kortoddsen ska du satsa pengar.
Ex. om du har hjK-hjQ på handen och att det på bordet ligger 10-3-J-7 i färger som omöjliggör en flush. Kommer det ett ess eller en nia på sista kortet vinner du antagligen potten med en stright. Om det ligger 175 i potten då de två spelarna efter mörkarna har öppningsbetat 50 respektive synat 50.
Kortoddsen är 38 (de okända kvarvarande kort som inte ger dig strighten) mot 8 (de kort som ger dig strighten) eller 4,75 mot 1.
Pottoddsen är det som just nu ligger i potten (175 + 50 + 50 = 275) mot vad det kostar dig att syna (50) eller 5,5 mot 1.
Pottoddsen är bättre än kortoddsen och det är motiverat att syna.

Dock måste man tänka på att de kort som hjälper dig kanske också hjälper någon annan så att hon får en högre hand.
T.ex. så reduceras värdet på ett strightdrag om det finns ett möjligt flushdrag. En fjärdedel av de kort som ger en stright kan också ge någon annan en flush.
Om det existerar två kort som passar bättre till bordet än vad dina gör, så kan någon motspelare ha dessa kort.