pokerskola Texas hold em
 • Hem
 • Regler
 • Satsningsrundan
 • Positionens betydelse
 • Starthandens betydelse
 • Floppens betydelse
 • Styrkan i höjningar
 • Pokerstatistik
 • Pokerstilar
 • Bankrullens betydelse
 • Draghand
 • Pottodds
 • Kortodds
 • Kardinalregeln
 • Implicita odds
 • Bluffstrategier
 • När ska du ignorera principerna
 • Pokerordlista
 • Time out

 • pokersite
 • better odds
 • pokerspel
 • spelstilar
 • freerolls
 • pokerbonusar
 • rakeback
 • Poker

  Kortodds

  Kortodds är kvoten mellan de kort som hjälper dig och de kort som inte hjälper dig.
  Antag t.ex. att du har klA klJ på handen och det ligger ruK-kl6-kl9-sp2 på bordet. Om nu det sista kortet, rivern, blir ytterligare ett klöverkort har du en flush.
  Det kan finnas nio klöverkort kvar i kortleken som kan ge dig en flush. De övriga 37 korten i leken ger dig inte flushen. Kortoddsen är alltså 37 mot 9 eller 4,1 mot 1. (24,4%) Du kommer att pricka flushen knappt var femte gång. De övriga fyra gångerna misslyckas du.
  För att snabbt räkna ut kortoddset innan femte kortet tittar man på hur många kort som hjälper dig, d.v.s. hur många outs du har till träff. Om du t.ex. har två spader på handen och det på bordet ligger två spader och två kort i andra färger innan sista kortet ska läggas ut. Det finns tretton spader totalt i leken och eftersom det finns 4 synliga måste det finnas nio kvar som kan hjälpa dig.
  Innan rivern ska du sedan ta din outs och multiplicera med två (9 x 2 = 18). Lägg till 1% om du startade med mer än sex outs. Detta ger dig 19% chans att träffa färgen.

  Kortodds innan det fjärde kortet

  Det är relativt lätt att räkna ut kortoddsen efter det fjärde kortet. Men direkt efter floppen återstår det ju istället två kort som kan hjälpa din starthand.
  Ex. från ett par till en triss, (t.ex. 9-9 med en flopp på Q-7-3) har du ett kortodds på 11 mot 1 (eller 8,4%)
  Ex. till stege, (t.ex. K-Q med en flopp på Q-5-K) 2,2 mot 1 (eller 31,5%).
  Ex. till flush (t.ex. ru7-ruK med en flopp på ru2-ru5-kl3) 1,9 mot 1 (eller 35%).
  Ex. med ett stright flush drag(t.ex. hj9-hj10 med en flopp på hjJ-sp8-hj8) 0,85 mot 1 (eller 54%) chans till förbättring till minst stright.

  För att snabbt räkna ut kortoddset innan det fjärde kortet kan man först räkna hur många kort som hjälper dig, dvs hur många "outs" du har.
  Om du t.ex. har fått två spader på handen och det i floppen finns två spader till. Det finns tretton spader totalt i leken och eftersom du har fyra synliga måste det finnas nio spader kvar som kan hjälpa dig.
  Multiplicera dina outs med 4 för att få procentsatsen för hur stor chans du har för en träff. (9 x 4 = 36). Om antalet outs överskrider åtta, dra av ett från ekvationen. Då blir dina 36 - 1 = 35. Detta betyder att du har 35% chans att få in färgen.