pokerskola

Poker

Texas hold´em statistik

Pokerstatistik handlar om att ta reda på den statistiska sannolikheten för chansen att pricka in en önskad hand, med utgångspunkt från den hand man har.

Några exempel: Chansen att få ett par i given är 1 på 17.
Chansen att få ett klätt par är 1 på 56.
Chansen att få två olika kort som bägge är tia eller högre är 1 på 11.
Chansen att få två olika kort som bägge är tia eller högre och i färg är 1 på 32.
Chansen att få A-x, d.v.s. ett Ess och ett inte klätt kort är 1 på 4.
Chansen att få två kort i samma färg är 1 på 4


Har du två kort i olika valörer är chansen 1 på 4 att floppen ska ge dig ett par. 1 på 49 att du ska få ett tvåpar och 1 på 74 att du ska få en triss.

Om du från början har ett par är chansen 1 på 8,5 att du ska få triss. Har du två kort i samma färg är chansen 1 på 119 att du ska få en färdig flush efter floppen, och 1 på 9 att du ska ska ha fyra kort till en flush (ett flushdrag).

En tumregel är sedan att efter floppen, när 4:e och 5:e kortet återstår så är dina förbättringschanser ca 4% per kort som hjälper dig.

Man kan också titta på olika starthänders sannolikhet att vinna över en annan hand. Sannolikheten att ett högre par kommer att vinna mot ett lägre par (t.ex. K-K mot 7-7) är ca 81% mot 19%. Ett medelhögt par mot två överkort (t.ex. 7-7 mot A-K) är ca 54% mot 46%. Ett par mot ett högre och ett lägre kort (t.ex. Q-Q mot A-J) ca 72% mot 28%. Ett högt par mot två lägre men kopplade kort i färg (t.ex. Q-Q mot J-10f) ca. 81% mot 19%. Ett högt och ett medelhögt kort mot två kopplade kort däremellan (t.ex. A-10 mot K-Q) a 60% mot 40%.