pokerskola

Poker

Positionens betydelse

Med position menas en spelares plats i turordningen kring bordet, och dess position i förhållande till dealern. Med tidig position i första satsningsrundan avses som regel de tre första platserna efter stora mörken om man är 8-10 spelare runt bordet. Med sen position avses den som sitter med dealerknappen framför sig eller till höger om dealerknappen. Mellanpositionerna avses de däremellan.
Den som sitter i tidig position i första rundan har en positionell nackdel då man måste fatta beslut om ifall man ska syna, lägga sig eller höja medan man fortfarande har ett antal spelare som kommer att bestämma sig senare. De i tidig position har ingen aning om hur de efterföljande kommer att agera.
Spelare i sen position kommer att ha mer information att gå efter, då då vet hur de före dem har agerat. Om du sitter i en sen position och alla mellan stora mörken och dig har lagt sig, vet du att konkurrensen har minskat avsevärt. Bara de två spelarna i mörkarna återstår och man kan syna eller höja, även med en chansartad hand i förhoppning om att skrämma även de två återstående till en läggning. Sitter du däremot i en tidig position måste du ha en stark hand som tål konkurrens för att syna eller höja, t.ex. A-A, K-K, Q-Q, J-J eller A-K i färg.
Ju tidigare position man talar ifrån desto starkare starthand måste du ha för att gå med eller höja.