pokerskola

Poker

Satsningsrundan i Texas hold´em

Framför dealern ligger oftast en knapp där det står "dealer". Denna position kallas också att "sitta på knappen". I så gott som all poker gäller att det ska ligga något i potten innan de första korten delas ut. Det vanligaste är att använda två mörkar. Lilla och stora mörken. Som regel är stora mörken dubbelt så stor som den stora. Det betyder att t.ex. den person till vänster måste satsa t.ex. 50 öre eller 50kr beroende på vilken nivå man spelar på, och personen därefter satsar det dubbla, t.ex. 1kr eller 100kr.

Spelet fortsätter sedan åt vänster och spelarna ska efter att ha tittat på sina kort välja om de vill "lägga sig", "gå med" eller "höja". Den som lägger sig kastar sina kort och är inte med i den given. Den som väljer att gå med, måste lägga lika mycket som den som dittills lagt mest, till att börja med är det alltså storleken på stora mörken. Man är alltså aldrig tvungen att gå med. Om man har dåliga kort på handen är det bättre att lägga sig och hoppas på nästa runda istället. När man lägger sig går alla pengar man dittills satsat direkt in i potten.

Spelet i första rundan fortsätter fram till stora mörken, som har möjlighet att höja mer än den obligatoriska mörken om han vill.

Därefter följer ytterligare tre satsningsrundor, efter floppen, efter fjärde kortet, the turn samt efter femte kortet, the river.
Alla dessa satsningsrundor går till på samma sätt. Närmaste aktiva spelare, som inte har lagt sig medsols efter dealerknappen gör sitt satsande och turordningen går sedan vidare. Till skillnad från den första satsningsrundan kan man nu "checka" eller "beta".
Att checka motsvarar att avvakta. Du satsar inga marker just då, men reserverar dig för möjligheten att gå med om någon annan stoppar pengar i potten. En check brukar markeras med att säga check, eller genom att knacka i bordet. Checka kan man bara göra så länge ingen före har betat, alltså satsat en eller flera marker i den rundan. Om alla checkar läggs nästa kort upp. Om någon väljer att beta, lägger han de marker han vill satsa framför sig och de andra står inför valen att "lägga sig", "gå med" eller "höja".
Efter avslutad satsningsrunda ska alla satsade marker in i potten och nästa satsningsrunda börjar från noll.