pokerskola

Poker

Starthandens betydelse

Det första beslutet man måste fatta i texas hold´em är om man har tillräckligt bra kort för att gå med. Enstaka gånger kan man bluffa sig till potten, utan bra kort och visst händer det att man har tur och det kommer upp kort som passar även med en dålig starthand, men i det långa loppet tjänar man på att bara gå med när man har bra kort på handen. Därför ska du ställa höga krav på dina kort i given för att gå med.
Det vanligaste misstaget i poker är att gå med i för många givar med chansartade eller undermåliga kort på handen.

En bra starthand i texas hold´em brukar anses vara följande kort i fallande ordning:

A-A
K-K
Q-Q
A-Kf (ess och kung i samma färg)
J-J
10-10
A-K
9-9
8-8
A-Qf (Ess och dam i samma färg)


Till grund för denna rankning är normala förutsättningar i texas hold´em. Att man är 7-10 spelare runt bordet och att det spelas genomsnittligt tight, d.v.s. ca hälften lägger sig i första satsningsrundan.
I praktiken har det också betydelse vilken position man har vid bordet etc. men listan speglar de starthänder som erfarenhetsmässigt genererar mest pengar i det långa loppet.
Chansen att få någon av dessa topp-tio händer vid given är 1 på 23.

En lite mer svårbedömd situation är när man får A-x D.v.s. ett ess samt ett annat kort som inte är klätt. Är dina kort i samma färg har du 1 chans på 25 att få en flush. Inte särskilt starka odds. Av betydelse är också hur högt ditt andra kort är. Ju lägre valör, desto svagare starthand. Risken ligger i att någon annan har A-y där deras sidokort är högre än ditt.
Här kan det ha betydelse hur de andra satsar. Har ingen gått med i första satsningsrundan kanske ingen har två klädda kort och då kan du höja med A-x. Om de övriga lägger sig vinner du iallafall mörkarna. Om någon stannar kvar har du chans att få par i ess, det högsta paret som går att få och du vinner om någon annan också har ett par, men ett lägre sådant.
Har flera andra spelare före dig bara gått med, kan du fortfarande höja, speciellt om ditt sidokort är högt och i färg med esset. Med ett lägre sidokort som inte är i samma färg som esset bör du överväga att syna istället för att höja. Om floppen hjälper din hand kan du sedan betta hårt. Missar du kan du lägga handen och den har bara kostat dig en bet före floppen.
Om en eller flera spelare höjer kan det vara läge att lägga sig med en A-x starthand om du tror att de har bättre kort än vad du har.
Höjde du före floppen men missar, och det är du som talar först mot en eller två andra kan du betta för att bluffa en träff, men om någon annan talar först och bettar, eller om du får en höjning emot dig är det bara att lägga sig.De 10 sämsta händerna man kan få och som det nästan aldrig är motiverat att spela är följande:
2-7 i olika färg. Det är de 2 lägsta kort man kan ha som inte kan bilda en stege tillsammans. Även om de är i samma färg så kan du som mest få en väldigt låg färg och bildar någon av dem par med korten på bordet är det låga par.
2-8
3-8 eller 3-7
2-6
2 - 9, 3 - 9 eller 4-9
2 - 10
9 - 5
4 -7, 4 - 8, 5 - 8 eller 3 - 6
Klätt kort + lågt kort i olika färg. Risken är stor att någon har bättre kort. Ju fler spelare det är vid bordet ju mer sällan skall man spela sådana här händer. Är det bara du och en till är dessa händer mer spelbara eftersom oddsen för att någon har bättre kort då minskar.
Ess + lågt kort i olika färg. Denna typ av hand är endast lite bättre än föregående - den vinner ibland men är inte så spelbar med många spelare runt bordet. är ni 4 eller fler runt bordet skall du se upp, speciellt om någon annan har höjt.Anpassa starthanden till stackstorleken

Du har lärt dig att det finns vissa starthandskrav man bör följa, och att dessa utgör en stor och viktig del av din pokerstrategi.
I Texas Holdem bör man exempelvis endast spela premiumhänder som AA, KK, QQ och AK från tidig position, medan händer som mindre par och suited connectors kan spelas med god vinst från sen position, speciellt om en eller flera spelare synat innan.
Ju mer poker man spelar och ju mer erfaren man blir desto mer kan man utöka sin range av spelbara händer, men alla duktiga pokerspelare vet vikten av och förstår tanksättet bakom noggrann starthandsselektion.

Starthänder i turneringar jämfört med cashgames

Turneringspelare lär sig snabbt att sådant som gäller för cashgames inte alltid fungerar i turneringar. Med ökande mörkar och hotet om att bli permanent utslagen måste man i turneringar göra justeringar som inte krävs i cashgames. En sådan anpassning handlar om starthänder och stackstorlekar.

Poker “M”

Pokerspelare mäter ofta sina stackar i antal mörkar. Vissa spelare noterar helt enkelt hur många stora mörkar de har i stacken. Detta må vara effektivt i cashgames, men i turneringar är Mike Caros ”CPR” (cost per round) och Dan Harringtons ”M” mer användbara mätmetoder. Dessa båda metoder visar hur många rundor din stack kan överleva med nuvarande mörkar och antar. Om du till exempel har 3 000 i marker och mörkarna är 25/50 (75 totalt) är ditt ”M” 40 (3 000/75). På denna nivå klarar dig alltså i 40 varv om du bestämmer dig för att lägga varje hand. På ett bord med tio spelare blir det totalt 400 händer.

Stackstorlek-zoner och stardhandsanpassningar

Vad innebär detta med tanke på stackstorlekar? Enligt Harringtons koncept finns det olika zoner man befinner sig i under en pokerturnering. Beroende på vilken zon du är i kommer din strategi och dina starhandskrav att förändras. Den bästa zonen att vara i är grön zon, där ens ”M” är 20 eller större. I den gröna zonen kan man generellt sett spela samma starthänder som i cashgames, men man har även råd att variera spelet och utöka sin range en aning, till exempel genom att spela en liten suited connector i mellanposition eller limpa med 99 i tidig position. I den gula zonen, där ”M” är mellan 10 och 20, bör man hålla sig till de traditionella, strikta starthandskraven, eftersom marginalen för misstag är mindre. Man ska dock spela dessa händer väldigt aggressivt. Man har inte råd att kasta bort marker genom att chansa med suited connectors och man har inte heller råd att limpa med AT och hoppas på att man ska träffa och få betalt. I det här läget är det höjning eller läggning som gäller. I den orangea zonen, med ”M” mellan 6-10, är det dags att börja leta efter lägen där man kan få in alla sina marker i potten. Man bör helst vara först in i potten och öppna med en höjning. I denna zon har man tillräckligt med marker för att hotet om att gå all-in om någon kontrahöjer fortfarande ska vara en realitet. I den röda zonen där ”M” är 5 eller lägre, gäller det helt enkelt att hitta ett läge att gå all-in innan stacken blir uppäten av mörkar och antar. Om alla lägger sig innan det är ens tur att agera bör man ställa in med vilket par eller ess som helst.


Att lägga sig med par i ESS

Många låser fast sig vid grundreglerna vilket gör att den mest överspelade handen i Texas Holdem är utan tvekan par i ess.
Spelare, för det mesta nybörjare, jämställer dem med den heliga Graal, en oslagbar hand som alltid bör spelas till rivern oavsett vad som har hänt innan dess. Och även om par i ess är den bästa starthanden i Holdem, är de inte i närheten av att vara oslagbara, och att lära sig hur och när man ska kasta dem är ett viktigt steg på vägen att bli en bra pokerspelare. Mot en slumpmässig hand vinner par i ess ungefär 85% av gångerna, och mot vilken annan ”made hand” som helst, inklusive par i kungar, vinner de knappt 82% av gångerna. Det är en extremt slagkraftig hand vid heads-up, men den tappar lite i styrka så snart det finns fler motståndare. Till exempel, om du har par i ess och möter par i kungar och par i tior så är sannolikheten att du vinner 66%, vilket är en ganska stor minskning mot de tidigare 85%. Där många spelare gör fel, framförallt i cash games, är att de bara synar floppen med par i ess, får med sig två eller tre motståndare, och när floppen kommer Td-9d-6s har de i princip satsat hela deras stack till väldigt lite värde och missar därmed chansen att vinna en stor pott. Om du hade spelat handen i det tidigare exemplet och synat i en tidig position, fått med dig samma spelare och efter att du hade betat på floppen fått en re-raise, så bör du tänka på att saka dina ess ganska omgående. För, även om din hand kanske är bäst just för stunden, så finns det fortfarande en mängd kort som din motspelare kan träffa på turn och river och få en bättre hand än den du har. Det här gäller framförallt om du betänker att de motståndare som har synat floppen med dig, sannolikt har låga par eller färg- och stegdrag, vilka alla träffade på den här floppen. Jag tänker alltid på ett råd som Doyle ”Texas Dolly” Brunson, tiofaldig vinnare av WSOP, gav gällande ess. Han sa att med ess kan du antingen vinna en liten pott, eller förlora en stor, och det stämmer. När du ser på dina hålkort, och ser ett par i ess så spela dem för allt i världen aggressivt, men kom ihåg att de inte är oslagbara och om du får mycket action på ett till synes harmlöst bord, så är din förväntade vinst låg, vilket i sig talar för att slänga handen.