pokerskola

Poker

Styrkan i höjningar

Om du har en bra hand och har bestämt dig för att inte lägga dig så är det ofta effektivare att höja än att bara syna. En syn är rätt i vissa situationer men då du höjer tar du kommandot i given och tvingar de andra att anpassa sig efter dig. Du får information om hur de andra bedömer sina händer relativt din. Det är också det effektivaste sättet att driva ut konkurrenter ur potten för att driva ut andra med sämre händer ur potten t.ex. spelare med låga par (3-3), draghänder (9-10 i färg), och rena chanshänder (t.ex. Q-6) Ju fler spelare med sådana händer som stannar, desto större är risken att floppen passar bättre ihop med någon av dessa händer än med din. Med en höjning skär du ner på konkurrensen om potten redan i utgångsläget.
En annan orsak till att höja är att öka på pottstorleken. Har du den bästa starthanden just då, och därmed det bästa utgångsläget, vill du vinna en så stor pott som möjligt och det bästa sättet att öka pottstorleken är att höja. Om någon innan dig har höjt kan du gott överväga att kontrahöja, d.v.s. att höja ytterligare. Om du inte har A-A finns naturligtvis risken att någon har en bättre starthand än du och det finns anledning att vara försiktig om även någon annan spelare som du vet spelar tight höjer. Och inte ens starthanden A-A vinner varje gång. I genomsnitt var fjärde gång förlorar den mot någon annan hand som får en stright, flush eller tvåpar t.ex. Men de gånger då varken starthanden A-A eller någon annans lägre starthand förbättras, vinner A-A.
Det är inte för inte som det finns ett talesätt i poker "The best hand going in, is usually the best hand coming out."