pokerskola

Poker

Varians

Det spelar ingen roll hur bra du är på att spela poker, dina kortsiktiga vinster och förluster kommer alltid att handla mer om varians än skicklighet. Då poker är ett spel som grundar sig på matematik, där odds och sannolikheter bestämmer utgången, finns det utrymme för de kortsiktiga resultaten att variera kraftigt från vad som är de förväntade. Singlar du ett mynt tio gånger är det rimligt att anta att du kommer få krona fem gånger, och klave fem gånger. Men för ett så litet urval är det inte orimligt att du får sju av en sida och tre av den andra, och det är heller inte alltför otroligt att tänka sig att alla tio myntkasten skulle ge exempelvis krona. Men, skulle du singla mynten en miljon gånger kommer dina resultat att bli nästan exakt hälften av varje då det stora urvalet ger en normalfördelning av utfallen. Urvalsstorlek är någonting att ha i åtanke när du spelar poker, och speciellt om du spelar cash games. För de spelare som spelar Texas Holdem, är en lagom urvalsstorlek 10 000 händer, vilket kan ta upp till 100 timmars spelande att komma upp i om du bara spelar på ett bord. Det här är en av anledningarna till att många spelare spelar vid flera bord, ibland så mycket som 24 stycken samtidigt. Genom att göra det jämnar spelarna ut variansen, och den påverkar inte de långsiktiga resultaten. Pokerspel som Omaha har högre varians på grund av att händernas värde ligger mycket närmare varandra än i Holdem. I Omaha är det ganska vanligt att gå all-in med 55-60% favoritskap, men i Holdem är man oftare en mycket större favorit än så. Det är också viktigt att komma ihåg att variansen fungerar åt båda hållen. Den arbetar inte bara mot dig utan kan också vara till din fördel. Hur många gånger har du inte vunnit med kungar mot ess i en all-in preflop eller fångat det där mirakelkortet på rivern när du varit uträknad sedan länge? En vanlig fälla som svaga spelare ofta faller i är att de skyller sina förluster på varians, samtidigt som de ser alla sina vinster som resultatet av skicklighet. Att bedra sig själv på det sättet är en väg mot misslyckande, och har också varit många spelares undergång. Försök att inte påverkas alltför mycket av de kortsiktiga resultaten för att istället fokusera på att spela ett spel som är långsiktigt lönsamt.