pokerskola

Poker

Pokerordlista

Action:
När "the action is on" är det någons tur att spela. De fem olika metoderna är: check (passa), bet (satsa), call (syna), raise (höja) (och re-raise) eller fold (lägga sig).

Add-on:
Vissa turneringar tillåter spelare att köpa in fler spelmarker under en speciell period under spelets gång. Vanligtvis i början av en turnering eller vid en ny runda.

All-in:
Om du satsar alla dina marker vid ett tillfälle så har du gjort en "All-in." Detta kan hända antingen när du inte har tillräckligt med marker för att kunna satsa den summa som krävs eller valts eller när du satsar alla dina marker strategiskt i No Limit spel. Efter att gått All-in har du potential att vinna en andel av potten upp till och inklusive ditt sista inlägg till den potten. Du kan inte delges några satsningar som lagts efter eller före den tidpunkten. Dessa satsningar skapar alltså en sidopott. All-in används också i situationer då spelaren i en hand förlorar kontakt med med servern.

Ante:
En tvingad satsning från alla vid bordet som måste satsas i början av varje runda.

Avatar:
En term från dataspelvärlden för en bild eller figur som representerar en person.

Away From Table (borta från bordet):
I pokerturneringar går det inte att göra en "sit out" utan du får istället göra "away-from-table" vilket betyder att du i varje runda blir tilldelad korten, betalar blind och när det blir din tur och sedan lägger korten när en höjning inträffar innan floppen eller när en satsning görs efter floppen. När du medverkar i en turnering och måste lämna den, time-out, eller förlorar kontakten blir du automatiskt satt i läget "away-from-table".

Bad Beat:
När ett starkt gynnade hand förlorar till en hand som, statistiskt sett, inte var tippad.

Bankroll:
Pengar som en spelare har till sitt förfogande för pokerspel.

Bet the Pot:
När en spelare satsar det totala belopp som för närvarande ligger i potten. Används vanligtvis i Pot Limit-spel.

Blinds/Mörker:
Tvingande insatser, oftast placerade av de två spelarna som sitter direkt till vänster om given. Mörkarna är placerade innan några kort delats ut därav namnet "blinds". Stora mörken är oftast dubbelt så stor som lilla mörken.

Bluffa:
Genom att representera en bättre hand än du faktiskt har försöker du få din motståndare att lägga sig. För många är bluffar som gör poker en sådan intressant psykologisk kamp.

Board:
De gemensamma korten som finns på bordet i spelet.

Burn:
I fysiska pokerrum kastas det översta kortet från kortleken innan varje runda. Anledningen är att man vill minska risken för fusk genom att känna till nästa kort.

Button/knapp:
En roterande knapp som visar vilken spelare som är dealer. Knappen används i pokerspel där relationen till vem som är dealer har en avgörande roll.

Buy-in:
Den summa pengar som en spelare måste betala för att sätta sig vid ett bord. I poker turneringar är det avgiften som är "buy in".

Call:
Att göra som föregående spelare.

Cap:
I pokerspel med limits finns det inte bara en begränsning för varje spel, det finns också ett maximalt antal satsningar under en spelrunda. Den sista tillåtna ökningen i en satsningsrunda kallas för "cap".

Check:
Om det inte finns några satsningar på bordet och du inte önskar satsa kan du checka (passa).

Chip Leader:
Den spelare som sitter på flest marker. Termen används mest i turneringar.

Collusion:
En form av fusk där två eller fler spelare försöker delge varandra genom att delge varandra information.

Community Cards (gemensamma kort)
Kort som ligger synliga på bordet och som varje spelare kan ta del av kallas Community Cards.

Dead hand:
En hand som inte längre deltar i spelet.

Down Cards (Face down):
Kort som delas ut face-down till en player. Även kallade hole cards.

Draw, Drawing Hand, draghand:
En pokerhand som inte är fullständig. En spelare som håller på att få en stege måste ‘hit his outs’ för att få en fullständig hand.

Drawing dead:
Detta beskriver en situation när en spelare försöker vinna en hand som redan är avgjord. Om en spelare försöker få en stege men hans motspelare har redan kåk.

Drop, fold:
När man väljer att inte fortsätta spela en dålig hand. Man lägger sig.

Face Up (Up Cards):
Utdelade kort som är synliga för de andra spelarna.

Family pot:
När samtliga spelare är med i spelet och ingen lägger sig. Alla är då med i potten varför det kallas för "family pot".

Fish:
En spelare som är enkel att slå, vanligtvis en nybörjare.

Flop:
I Texas Hold'em består floppen av de 3 första synliga korten som delas ut i mitten av bordet.

Fold, drop:
När man väljer att inte fortsätta spela en dålig hand. Man lägger sig.

Forced Bet:
Tvingande satsning i början av varje runda. t.ex. mörken.

Freeroll:
En pokerturnering utan avgift. Freeroll turneringar är mycket populära online och kräver oftast inte mer än en registrering. Man kan oftast vinna cashvinster eller få tillgång till större turneringar.

Freezeout:
En pokerturnering när inga re-buys är tillåtna. Så snart en spelare förlorat sina marker lämnar de borden. Den som är sist kvar blir vinnaren. Freezeout spel är det vanligaste versionen av poker turneringar.

Hand:
Korten som spelaren använder under en runda. Det är även en benämning för en runda när shuffling, utdelning och satsning sker.

Heads Up (Head to Head):
Ett spel där bara två spelare slåss om potten.

High Card:
Kortet med högst värde av dina kort.

High Hand:
Den traditionella rankningssystemet av kort i poker.

Hole Cards, down cards:
De gömda korten som tilldelas en spelare.

In:
Om du är "in" så är du en aktiv spelare. Du har inte lagt dig än.

Made Hand:
En hand som inte behöver förbättras för att vara värd något.

Muck:
Som ett substantiv hänvisar denna benämning till den hög med kort som kastats på bordet. Som ett verb, när det är dags för Showdown väljer du att inte visa dina kort.

No Limit spel:
Spel där storlek och antal spel är obegränsade i varje runda. Den enda begränsningen är att spelarna bara kan satsa hur mycket marker de har på bordet. Motsatsen till limit-spel

Nut Hand (the Nuts):
Den absolut bästa möjliga handen i en pokerrunda.

On the button:
Denna term betyder att du är i dealerns position.

Out, Outs:
Dina "outs" är samtliga kort som inte visats men som kanske kan förbättra din hand.

Play Chips:
Markerna som används vid spel i övningsläge som inte har något värde.

Playing the board:
Att använda alla community kort i Hold'em som din bästa hand.

Pocket Cards:
De kort som delas ut face down.

Pocket Pair:
När spelarens kort på handen är par.

Pot:
Markerna i mitten av bordet som kan vinnas av en given hand.

Raise:
Öka satsningen genom att överträffa det belopp som tidigare satsats.

Rake:
En liten del av potten som huset tar som provision för sina tjänster.

Rank:
Pokervärdet av ett kort.

Re-buy:
Alla spelmarker som köps efter den att spelet startat

Reducing:
Att ta bort marker från bordet och direkt återvända med färre marker. Reducing räknas som dålig etikett.

River:
Det femte och sista community kortet.

Satellit:
En turnering där vinsten är ett inträde till någon större viktigare turnering.

Screen name:
Det namn du valt som smeknamn och gör dig känd som i pokerrummet.

Shark:
En veteran poker spelare. Motsatsen till fish.

Showdown:
Den sista etappen av spelrundan. Efter att alla satsningar har gjorts är det dags för spelarna att visa sina kort och avgöra vem som är vinnaren.

Sit’N’Go:
En turnering utan starttid. Den startar istället när ett förbestämt antal spelare satt sig vid bordet.

Slow Play:
Att spela en bra hand som om den var svagare än den är. Du spelar en slow hand när du tror att du kommer vinna men vill få in mer pengar till potten. Slow playing är motsatsen till bluffing.

Stakes:
I Limit spel så är Stakes summan för satsningar och höjningar.

Turn:
Smeknamn för det fjärde community kortet.

Up Cards:
Ett kort som delas ut synligt så att alla spelare kan se det. Samma sak som face up.