pokerskola

Poker

Draghand

En draghand är en hand som inte är bra än men som kan bli en bra hand när nästa kort kommer, t.ex. om man har fyra kort i rad som kan bli en stright eller en hand som innehåller fyra kort i samma färg och som kan ge en flush om nästa kort som kommer är av samma färg. Ex. hjA-hjQ på handen och hj3-hj8-kl9 i floppen. Om du ska satsa med en draghand beror på flera faktorer, framförallt hur relationen mellan kortodds och pottodds är.