pokerskola brain

Poker

Implicita odds

Med implicita odds menas förhållandet mellan din totala förväntade vinst om draget lyckas, och de pengar som just då krävs för att gå med. Om du t.ex. sitter med ett medelhögt par t.ex. 7-7 så är kortoddsen 8 mot 1 för att du ska få triss och kanske den bästa handen. Om motspelarna inte spelar så tight kan de implicita oddsen bli höga och det kan vara värt att gå med före floppen även om pottoddset kanske bara är 6 mot 1. För om du lyckas pricka triss så kanske den möjliga vinsten är 10 gånger din insats d.v.s. ett pottodds på 10 mot 1.