pokerskola

Poker

Pottodds

Varje gång du ska syna eller höja måste du ställa dig frågan; Uppvägs den ekonomiska risk jag tar av den vinst jag kan göra? För att bedöma detta kan man räkna ut pottoddset. Om det t.ex. har satsats 100kr i potten och det kostar dig 25kr att syna så är pottoddset 100 mot 25 eller 4 mot 1. Går du med nu kan du vinna 4 gånger din insats. Hade det istället legat 160kr i potten och det kostat dig 55 att gå med hade pottoddset varit 160 mot 55 eller 2,9 mot 1.

Genom att ändra pottoddsen för följande spelare kan man påverka hur de agerar. Om det ligger 100kr i potten och och du synar med 25kr kan nästa spelare vinna 125kr genom att syna med 25kr Ett pottodds på 125 mot 25 eller 5 mot 1. Hade du istället för att syna höjt till 75kr. Då hade det legat 175kr i potten och det hade kostat 75kr att syna, ett pottodds på 175 mot 75 eller 2,3 mot 1. Istället för att ha en chans att vinna 5 gånger pengarna måste hon satsa en större del av sitt startkapital och kan under gällande villkor bara vinna 2,3 gånger pengarna.

Det är bra att ta hänsyn till pottodds när man har en lovande hand, som krävs att den förbättras om den med god sannolikhet ska vinna potten eller om du har den troligen bästa handen just då och måste överlägga om du vill ha kvar flera konkurrenter eller om du vill att majoriteten ska lägga sig.